Terugslaghamer

(Rebound hammer)
Terugslaghamer
Terugslaghamer
Met de terugslaghamer kan de sterkte van verhard beton worden gemeten
Met de terugslaghamer kan de sterkte van verhard beton worden gemeten

Nadere omschrijving

De terugslaghamer wordt gebruikt om op een niet-destructieve manier de sterkte van verhard beton te kunnen schatten. In principe bestaat de hamer uit een stalen pen op een veer. Wanneer de gespannen veer wordt losgelaten slaat de pen op het betonoppervlak. De terugslag van de pen wordt gemeten en is een maat voor de hardheid van het oppervlak.

Er zijn verschillende modellen van de terugslaghamer. Sommige zijn bedoeld om in een specifiek (druksterkte-)gebied te worden gebruikt.

Bij de hamer hoort altijd een kalibratietabel waarmee de terugslagwaarde kan worden herleid naar de betondruksterkte. Ook wordt bij de hamer doorgaans een zogenoemd ijkaambeeld gebruikt om periodiek de werking van de hamer te controleren.

Bepalen terugslagwaarde

Voor het bepalen van de terugslagwaarde op een bepaalde locatie dienen ten minste negen metingen te worden gedaan. De mediaan (de middelste waarde) van deze metingen is het meetresultaat dat met de kalibratietabel wordt herleid naar een druksterkte.

NB: Het resultaat van de proef wordt beïnvloed door de oppervlaktestructuur en de vochtconditie (droog/nat) van het betonoppervlak.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 21 nov. 2018