Spanning-rekdiagram

Stress strain diagram

Verband tussen spanning en vervorming, weergegeven in een diagram

Spanning-rekdiagram betonstaal
Spanning-rekdiagram betonstaal
Spanning-rekdiagram beton
Spanning-rekdiagram beton
Exact en vereenvoudigd spanning-rekdiagram voor beton, inclusief kruip
Exact en vereenvoudigd spanning-rekdiagram voor beton, inclusief kruip

Nadere omschrijving

Het verband tussen spanning en vervorming is een materiaaltypische eigenschap.

Het spanning-rekdiagram (ook wel rekkromme, rekcurve) is een diagram, waarin de spanning σ als gevolg van een kracht op een materiaal wordt uitgezet tegen de relatieve rek ε (verlenging als percentage van de oorspronkelijke lengte).

In bijgaande figuren is zowel een spanning-rekdiagram van betonstaal als een diagram voor beton opgenomen.

Voor beton zijn de karakteristieken sterk afhankelijk van samenstelling en de gebruikte grondstoffen. Een typisch voorbeeld is gegeven in bijgaande figuur. Duidelijk blijkt hieruit dat de druksterkte van beton meer dan tienmaal zo groot is als de treksterkte.

Het is gebruikelijk de relatie tussen de grootte van een spanning, veroorzaakt door een belasting en de door deze spanning veroorzaakte (elastische) rek weer te geven als de elasticiteitsmodulus in N/mm². Deze relatie is bekend als de Wet van Hooke:

E = σ / ε

waarbij:

E = elasticiteitsmodulus (N/mm²)

σ = spanning (N/mm²)

ε = specifieke vervorming (-)

De specifieke vervorming (rek) is de verlenging of verkorting (stuik) van een materiaal per eenheid van lengte en is dimensieloos.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op di. 2 apr. 2019Laatst aangepast op di. 29 okt. 2019