Sulfaataantasting

(Sulphate attack)

Aantasting van beton door de chemische reactie tussen sulfaten en cementsteen

Aantasting beton door sulfaten in bijvoorbeeld mestkelders
Aantasting beton door sulfaten in bijvoorbeeld mestkelders
Condities waaronder externe/interne sulfaataantasting kan                optreden
Condities waaronder externe/interne sulfaataantasting kan optreden

Nadere omschrijving

Een typische vorm van chemische aantasting van beton is de inwerking van sulfaten. De schade blijkt uit scheurvorming en sterkteverlies door de expansieve reactie. De aantasting wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de vorming van expansief ettringiet. Bij deze vorm van aantasting onderscheiden we externe en interne sulfaataantasting.

Externe sulfaataantasting

Externe sulfaataantasting kan optreden in een milieu waarin veel sulfaten voorkomen, in aanwezigheid van water en bij hoge permeabiliteit van het beton. Sulfaten komen bijvoorbeeld voor in zeewater, rioolsystemen, mestkelders, glastuinbouw (uit kunstmest) en bouw- en sloopafval (gipsafval).

Voor de sulfaatconcentraties in grondwater en grond is in NEN-EN 206-1 een indeling naar de mate van de agressiviteit vastgelegd (§ 4.1, tabel 2).

De gevoeligheid van beton voor sulfaataantasting kan worden verlaagd door toepassen van een cement met een laag C3A-gehalte en door het vergroten van de dichtheid van het beton. In dit verband is toepassen van hoogovencement met een hoog slakgehalte uiterst effectief.

Interne sulfaataantasting

Interne sulfaataantasting kan optreden bij beton waarbij de temperatuur tijdens de verharding hoog is zoals bij geprefabriceerd portlandcementbeton met een warmtebehandeling of massabeton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 4 aug. 2020