Stralen betonoppervlak

Behandeling van het betonoppervlak door met behulp van perslucht een straalmiddel tegen het oppervlak te blazen

Gezandstraald beton (bron: Febelcem)
Gezandstraald beton (bron: Febelcem)
Gezandstraald beton (bron: Febelcem)
Gezandstraald beton (bron: Febelcem)

Nadere omschrijving

Bij deze bewerking  wordt de cementhuid (die hooguit een dikte heeft van 1 mm) verwijderd. Stralen resulteert in een licht ruw oppervlak met een egale zandkorrelstructuur. Ook de granulaten worden, afhankelijk van de hardheid en het type straalmiddel, aangetast door de behandeling en krijgen hierdoor een ruw oppervlak. Deze oppervlaktebewerking maakt de kristallijne structuur van de toeslagmaterialen zichtbaar. Hoe dieper wordt gestraald, des te meer er zichtbaar wordt van de toeslagmaterialen. Ook wordt het oppervlak matter door de intensieve bewerking van het materiaal.

Als straalmiddel kan worden toegepast:

  • Grit (gritstralen)
  • Olivinezand (zandstralen)
  • Sponsjes (sponsstralen met uitsluitend speciaal daarvoor geprepareerde sponsjes)
  • IJs (ijsstralen)


Om de stofontwikkeling bij het grit- en zandstralen zoveel mogelijk te beperken kan er voor gekozen worden om water tijdens het stralen toe te voegen.

Daarnaast kan er ook met water onder hoge druk worden gestraald. Hierbij wordt geen perslucht gebruikt maar wordt het water met behulp van een hogedruk-waterpomp tegen het betonoppervlak gespoten.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 28 jun. 2021Laatst aangepast op di. 5 jul. 2022