Sterkteontwikkeling

(strength development)

Toename van de sterkte in de tijd

Nadere omschrijving

De snelheid waarmee beton zijn sterkte ontwikkelt hangt vooral af van de verhardingstemperatuur, de cementsoort en de water-cementfactor.

Voor gangbare betonsoorten is de betonsterkte na n dagen verharden redelijk te voorspellen met de formule:

fcm(j) = α x Nj + bwcf - c N/mm2

Hierin is:

  • cm (j)   is de gemiddelde kubusdruksterkte na n dagen verharding;

  • j       is de normsterkte van het gebruikte cement na n dagen (zie CB1 Basiskennis beton, tabellenbijlage);

  • wcf      is de water-cementfactor;

  • a, b, en c    zijn de coëfficiënten waarvan de grootte bepaald wordt door de gebruikte grondstoffen in het beton.

Voor beton gemaakt met in Nederland veel toegepaste cementen zijn deze coëfficiënten:

cement

A

B

C

ENCI cem I en CEM II/B-V

0,85

33

62

ENCI CEM III/A

0,8

25

45

 

Sterkteontwikkeling in het werk

Voor het bepalen van de sterkteontwikkeling in de constructie wordt in de praktijk vooral gebruik gemaakt van de methode van de gewogen rijpheid. Daarnaast zijn geavanceerde rekenmodellen beschikbaar om voor specifieke toepassingen de sterkteontwikkeling te kunnen voorspellen. Ook blijft het mogelijk om gebruik te maken van de verhardingsproef waarbij kubussen onder zoveel mogelijk gelijke condities als de betonconstructie op de bouwplaats verharden (zogenoemde verhardingskubussen)

 

Zie ook: verhardingsproef

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jul. 2020