Sterkteklasse

(Compressive strength class)

Nadere omschrijving

In de betonvoorschriften NEN-EN 206 en NEN 8005 zijn voor beton sterkteklassen vastgelegd. De sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C (van concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal staat voor de karakteristieke cilinderdruksterkte, het tweede getal staat voor de karakteristieke kubusdruksterkte.

NEN-EN 206-kent voor normaal en zwaar beton zestien sterkteklassen.

Voor lichtbeton kent NEN-EN 206 een indeling in veertien sterkteklassen. Deze sterkteklassen worden aangeduid met de letters LC (van lightweight concrete), eveneens gevolgd door twee getallen.

In NEN 8005, de Nederlandse invulling van NEN-EN 206, is aanbevolen het voor te schrijven aantal sterkteklassen te beperken tot de volgende voorkeurreeksen:

Normaal beton en zwaar beton

Lichtbeton

C12/15

LC12/13

C20/25

LC20/22

C28/35

LC30/33

C35/45

LC40/44

C45/55

LC50/55

C53/65

LC60/66

C60/75

LC70/77

C70/85

LC80/88

C80/95

 

C90/105

 

C100/115

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019