Sterkteklasse

(Compressive strength class)

Nadere omschrijving

In de betonvoorschriften NEN-EN 206 en NEN 8005 zijn voor beton sterkteklassen vastgelegd. De sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C (van concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal staat voor de karakteristieke cilinderdruksterkte, het tweede getal staat voor de karakteristieke kubusdruksterkte.

NEN-EN 206-kent voor normaal en zwaar beton zestien sterkteklassen.

Voor lichtbeton kent NEN-EN 206 een indeling in veertien sterkteklassen. Deze sterkteklassen worden aangeduid met de letters LC (van lightweight concrete), eveneens gevolgd door twee getallen.

In NEN 8005, de Nederlandse invulling van NEN-EN 206, is aanbevolen het voor te schrijven aantal sterkteklassen te beperken tot de volgende voorkeurreeksen:

Normaal beton en zwaar beton

Lichtbeton

C12/15

LC12/13

C20/25

LC20/22

C28/35

LC30/33

C35/45

LC40/44

C45/55

LC50/55

C53/65

LC60/66

C60/75

LC70/77

C70/85

LC80/88

C80/95

 

C90/105

 

C100/115

 

 

De druksterkte van beton is in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. De druksterkte is een van de belangrijkste mechanische eigenschappeneigenschappen van beton. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte door middel van de sterkteklassen.

Druksterkteklassen voor normaal en zwaar beton

   

Druksterkteklasse

Minimale karakteristieke cilindersterkte

ƒck:cil N/mm2

Minimale karakteristieke kubussterkte

ƒck:cube N/mm2

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60

C55/67

55

67

C60/75

60

75

C70/85

70

85

C80/95

80

95

C90/105

90

105

C100/115

100

115

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020