Statistiek

(Statistics)

De wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken en interpreteren van kwalitatieve gegevens

Nadere omschrijving

Bij de keuring en controle van beton worden de resultaten van proefstukken statistisch beoordeeld volgens in de voorschriften vastgelegde methoden en criteria.

De keuring op druksterkte in NEN-EN 206 is gebaseerd op de beoordeling van series van vijftien proefstukken. De toets op karakteristieke druksterkte wordt uitgevoerd met een vooraf bepaalde schatting van de standaardafwijking over de hele populatie. Hierbij worden de volgende begrippen gehanteerd:

f ci = het individuele druksterkteresultaat

f cm = gemiddelde druksterkte

f ck = karakteristieke druksterkte

σ = schatting van de populatiestandaardafwijking

x 15 = het gemiddelde van vijftien opeenvolgende testresultaten

s 15 = standaardafwijking van vijftien opeenvolgende testresultaten

Bij de keuring zien we achtereenvolgens het 'aanvangsonderzoek' en het 'vervolgonderzoek'.

Tijdens het aanvangsonderzoek is de standaardafwijking nog niet bekend en wordt een verhoogde monsternamefrequentie gehanteerd. In deze periode wordt beoordeeld op individuele meetwaarden en het gemiddelde van series van r meetwaarden.

Nadat een betrouwbare schatting van de populatiestandaardafwijking mogelijk is, wordt overgegaan tot het vervolgonderzoek. Hierin wordt getoetst op series van vijftien resultaten.

Het gemiddelde moet voldoen aan criterium 1:   ?? x 15 - 1,48.σ³ f ck 

De individuele testresultaten moeten voldoen aan criterium 2:   f ci > f ck - 4.

Voortdurend wordt getoetst of de gebruikte schatting van de populatiestandaardafwijking σ niet te veel afwijkt van de standaardafwijking over de laatste vijftien meetwaarden. Hiervoor geldt de eis: 0,63.σ < s 15 < 1,37.σ.

Zodra de waarde van s15 buiten deze grenzen komt moet σ opnieuw worden berekend uit de laatste 35 resultaten.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • Betoniek 13/14, Familiebanden

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019