Staalvezelbeton

(Steel fibre reinforced concrete)

Beton waarbij de samenhang en de buigtaaiheid is verbeterd door het toepassen van staalvezels

Staalvezels in beton
Staalvezels in beton

Nadere omschrijving

De eigenschappen van beton kunnen worden verbeterd door toevoegen van staalvezels en/of kunststofvezels. Staalvezels worden in beton toegepast om enerzijds de cementsteen te versterkten (microniveau) en anderzijds om als wapening te functioneren (macroniveau).

Staalvezels in beton Het constructief rekenen met staalvezels in beton vergt een totaal andere benadering dan het rekenen met conventioneel gewapend beton.

De prestatie van staalvezels komt vooral tot uiting in de eigenschappen van het verharde beton:

Voor bepaalde toepassingen kunnen staalvezels zelfs de traditionele wapening geheel of gedeeltelijk vervangen.

Staalvezels zijn in talloze varianten op de markt. Het functioneren wordt vooral bepaald door de keuze van de vezel (lengte, diameter, vorm, aanhechtgedrag), de hoeveelheid vezels per m³ beton en een juiste aanpassing van de samenstelling van de betonspecie (vooral in het fijne gebied) om een optimale omhulling en hechting van de vezels mogelijk te maken. Ten slotte is het uiteraard heel belangrijk dat de vezels goed homogeen in de betonspecie zijn verdeeld. De doseringsgrootte ligt meestal tussen 25 en 50 kg/m³; voor speciale toepassingen zijn echter veel hogere doseringen mogelijk.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018