Staalplaatbetonvloer

(Steel plate concrete floor)

Vloersysteem met een geprofileerde staalplaat als verloren bekisting die tevens fungeert als (deel van de) wapening

Staalplaatbetonvloer
Staalplaatbetonvloer

Nadere omschrijving

Na het leggen van de geprofileerde stalen platen wordt hierop een betonnen druklaag gestort. De geprofileerde staalplaat functioneert tevens als wapening. Indien nodig wordt in het beton aanvullende wapening opgenomen.

Staalplaatbetonvloer

Er zijn geprofileerde platen verkrijgbaar met een hoogte tot circa 40 mm, speciaal voor dunne vloertjes op houten balklagen en platen met een profielhoogte tot circa 200 mm voor grotere overspanningen. Tijdelijke ondersteuningen kunnen nodig zijn.

Overspanning: platen met circa 40 mm hoogte (zwaluwstaartprofiel) tot circa 200 mm, de grotere profielhoogtes kunnen circa 9 m overspannen.

Staalplaatbetonvloeren worden toegepast als dragende verdiepingsvloeren en als dakplaat. Toepassingen vooral in combinatie met stalen skeletbouw.

Zie ook: betonnen vloeren.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1991 Eurocode 1, Belastingen op constructies

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 1994 Eurocode 4, Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • Dossierpagina Hybride constructies - Cement

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018