Spuitbeton

(Shotcrete)

Betonmengsel dat met perslucht op een ondergrond wordt gespoten en daarbij tegelijk wordt verdicht

Aanbrengen van spuitbeton
Aanbrengen van spuitbeton

Nadere omschrijving

Bij spuitbeton vindt het mengen, transporteren, aanbrengen en verdichten in één arbeidsgang plaats. Hier is geen bijzonder mengsel voor nodig zodat de betonsamenstelling bij spuitbeton normaal voldoet aan de betontechnologische norm NEN-EN 206. Het spuiten van beton verloopt echter wel degelijk anders dan het storten van beton.

Het aanbrengen van spuitbeton kan volgens twee methoden gebeuren: de droge en de natte methode.

Bij de droge methode wordt het droge mengsel vanuit een doseermachine door middel van lucht door een slang getransporteerd en wordt er pas bij de spuitmond water toegevoegd.

Bij de natte methode wordt het water al vóór het verpompen ingemengd. De specie wordt door een slang verpompt. Bij de spuitmond wordt lucht toegevoegd om de specie te verspuiten op de ondergrond.

Toepassingen

Spuitbeton wordt zowel in infra- en waterbouw, de industrie als woning- en utiliteitsbouw toegepast. Deze toepassingen betreffen zowel betonreparaties waarbij de betondekking op de wapening opnieuw wordt aangebracht of vergroot. Spuitbeton wordt ook wel ingezet bij het maken van heel bijzondere vormen (met eenzijdige bekisting) en voor het beschermen van staalconstructies (als brandvertragende laag).

 

 

Zie ook:

Repareren van beton

Repareren van beton - handmatig

Repareren van beton - injecteren

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 28 okt. 2019