Snelbinding

(Rapid set)

Zeer snelle opstijving van een betonmengsel door de reactie van C3A en water

Nadere omschrijving

De reactie van C3A (zie ook cementmineralen) met water is kortstondig en heftig. Hierbij komt veel warmte vrij. Tijdens deze reactie ontstaan grote plaatvormige kristallen. Als deze reactie optreedt in een betonmengsel, dan zorgen deze grote platen ervoor dat de verwerkbaarheid zeer snel terugloopt. Zelfs grondig mengen helpt dan niet om de platen te breken. Deze zeer snelle opstijving van het mengsel staat ook wel bekend als snelbinding en is onomkeerbaar.

Snelbinding kan worden voorkomen door de hoeveelheid C3A in het cement te beperken of door gips (calciumsulfaat) toe te voegen. Met gips is de reactie veel minder heftig en bovendien reageert alleen de buitenste rand van C3A. Het mechanisme hierachter is dat er een afsluitende laag ontstaat die de verdere reactie van C3A tijdelijk belemmert. Pas wanneer het beton echt gaat verharden, gaat de reactie van het C3A verder. Indien echter een overmaat aan calciumsulfaat aanwezig is kan valse binding ontstaan.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019