Slipformpaver

(Slipform paver)

Verwerkingsmachine voor de aanleg van betonverhardingen, uitgerust met een glijdende bekisting

Schematische weergave van een slipformpaver (klik voor vergroting)
Schematische weergave van een slipformpaver (klik voor vergroting)
Aanleg snelweg met een slipformpaver
Aanleg snelweg met een slipformpaver
De machine wordt 'gestuurd' met een stalen geleidedraad
De machine wordt 'gestuurd' met een stalen geleidedraad

Nadere omschrijving

De slipformpaver is een glijbekisting die langzaam horizontaal vooruit beweegt. Hij rijdt op rupsbanden over een funderingslaag die kan bestaan uit een verdicht zandbed, een ongebonden materiaal (bijvoorbeeld granulaat) of een gebonden materiaal (bijvoorbeeld een asfaltlaag).

De slipformpaver is een machine die de betonspecie verdicht en het betonoppervlak afwerkt in de juiste vorm (juiste afschot) en op de juiste hoogte. Achter de machine blijft de betonspecie, zonder bekisting, vormvast staan (groene sterkte.)

De machine wordt 'gestuurd' met een stalen geleidedraad langs de aan te leggen betonweg die door de slipformpaver wordt afgetast en gevolgd.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018