Slibwater

(Sludge water)

Teruggewonnen water uit spoelinstallaties van truckmixers en mengers

image1
image1

Nadere omschrijving

Teruggewonnen water met een volumieke massa?> 1010 kg/m3 bevat meer dan 20 gram vaste stof per liter en wordt cementslibwater genoemd. Om dit cementslibwater te kunnen gebruiken als aanmaakwater dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze zijn beschreven in een (normatieve) bijlage (Annex A) van de norm Aanmaakwater voor beton (NEN-EN 1008).

Zo mag met het cementslibwater niet meer dan 1% (m/m) vaste stof ten opzichte van de totale hoeveelheid toeslagmateriaal in het beton worden gedoseerd. Stel dat een gemiddelde m3 beton circa 1.800 kg toeslagmateriaal bevat. In dat geval mag dus maximaal circa 18 kg vaste stof via het aanmaakwater worden gedoseerd.

Van cementslibwater kan eenvoudig worden vastgesteld hoeveel vaste stof het bevat door de volumieke massa ervan te bepalen. Uit bijgaande tabel kan op basis van de volumieke massa van het slibwater direct de hoeveelheid vaste stof in kilogram per liter worden afgelezen.

Bijvoorbeeld bij een volumieke massa van 1,12 kg/l voor het slibwater, bevat dit 0,229 kg vaste stof per liter. Van dit water zouden we dus maximaal 18/0,229 = 78, 6 liter mogen toevoegen als aanmaakwater. Het eventueel resterende deel van het aanmaakwater is dan bijvoorbeeld leidingwater.

Volumieke massa v/h water

(kg/l)

Massa vaste stof

(kg/l)

1,02

0,038

1,03

0,057

1,04

0,076

1,05

0,095

1,06

0,115

1,07

0,134

1,08

0,153

1,09

0,172

1,10

0,191

1,11

0,210

1,12

0,229

1,13

0,248

1,14

0,267

1,15

0,286

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018