Schokken

verdichtingsmethode in de betonproductenindustrie waarbij mallen met betonspecie in een schokkende beweging worden gebracht

Nadere omschrijving

De verdichting van beton door schokken is enige tijd gebruikt bij de productie van geprefabriceerde elementen. Met deze verdichtingsmethode is het mogelijk vrij droge aardvochtig betonspecie goed te verdichten.

Door de opkomst van steeds betere triltafels voor de verdichting en vooral ook de opkomst van zelfverdichtend beton wordt deze verdichtingsmethode tegenwoordig weinig meer gebruikt.

Zie ook: Verdichten

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

Geplaatst op vrij. 10 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020