Scheurwijdte

De afstand tussen de wanden van de scheur, gemeten op het betonoppervlak

Scheurwijdtemeter
Scheurwijdtemeter

Nadere omschrijving

In betonconstructies kan scheurvorming optreden. Ook als bij het ontwerp en de vervaardiging van de constructie zorgvuldig te werk is gegaan. Dit hoeft niet direct reden voor ongerustheid te zijn. Immers, de wapening in gewapend constructief beton kan zijn werk pas doen nadat enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

In constructief beton ontstaan deze scheuren in de trekzone op het moment dat de betontreksterkte wordt overschreden. Het beton scheurt en de wapening neemt de trekbelasting over.

Bij een correcte dimensionering van de wapening (hoeveelheid en verdeling van de wapening) worden deze scheuren gelijkmatig verdeeld over het betonoppervlak en blijft de scheurwijdte beperkt tot enkele tienden van millimeters. Daarbij is een duurzame bescherming van de wapening gewaarborgd. De toegelaten maximale scheurwijdte is afhankelijk van de (milieu-)belasting van de betonconstructie en is gekoppeld aan de milieuklasse.

De scheurwijdte kan worden gecontroleerd met een zogenoemde scheurwijdtemeter.

De maximaal toegelaten scheurwijdte wordt door de ontwerper vastgelegd in de projectspecificatie. Onderstaande tabel is een versimpelde weergave van tabel 7.1N uit de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1992-1.

Milieuklasse

Scheurwijdte w (mm)

zonder voorspanstaal

met voorspanstaal

X0 en XC1

0,4

0,3

XC2 t/m XC4

0,3

0,2

XD1 t/m XD3

XS1 t/m XS3

0,2

0,1

Maximale scheurwijdte afhankelijk van milieuklasse volgens NEN-EN 1992-1-1

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018