Scheurpatroon

(Crack pattern)

De verdeling (afstand en vorm) van scheuren in beton

Nadere omschrijving

In betonconstructies kan scheurvorming optreden. Ook als bij het ontwerp en de vervaardiging van de constructie zorgvuldig te werk is gegaan. Dit hoeft niet direct reden voor ongerustheid te zijn. Immers, de wapening in gewapend constructief beton kan zijn werk pas doen nadat enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

In constructief beton ontstaan deze scheuren in de trekzone op het moment dat de betontreksterkte wordt overschreden. Het beton scheurt en de wapening neemt de trekbelasting over.

Bij een correcte dimensionering van de wapening (hoeveelheid en verdeling van de wapening) worden deze scheuren gelijkmatig verdeeld over het betonoppervlak en blijft de scheurwijdte beperkt tot enkele tienden van millimeters. Bij een juiste keuze van de wapening (afmetingen en verdeling) ontstaat een fijn verdeeld scheurpatroon. Daarbij is een duurzame bescherming van de wapening gewaarborgd. De toegelaten maximale scheurwijdte is afhankelijk van de (milieu-)belasting van de betonconstructie en is gekoppeld aan de milieuklasse. De Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 geeft grenswaarden voor de berekende scheurwijdte.

Milieuklasse

wmax (mm)

X0, XC1

0,4 1)

XC2, XC3, XC4

0,3

XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3

0,2

1) Voor deze milieuklassen heeft de scheurwijdte geen invloed op de duurzaamheid. De grenswaarde dient alleen om een acceptabel uiterlijk te verzekeren. Indien nodig mag deze beperking worden afgezwakt.

Voor milieuklassen XA en XF geldt alleen een eis aan de betonsamenstelling en niet aan de scheurwijdte; omdat deze milieuklassen altijd gecombineerd met andere milieuklassen voorkomen, bepalen die milieuklassen de scheurwijdte-eis.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1008, Aanmaakwater voor beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019