Scheurmoment

(Cracking moment)

Het buigend moment vlak voordat de trekzone in een betonconstructie gaat scheuren

Nadere omschrijving

Beton heeft een relatief hoge druksterkte en een lage treksterkte. Betonelementen zoals vloeren en balken zullen bij belasten willen doorbuigen. Daarbij ontstaan aan de bovenzijde van de vloer of balk drukspanningen, aan de onderzijde trekspanningen (zie figuur). Zodra de trekspanningen groter zijn dan de buigtrekspanning die het beton kan opnemen zal het beton scheuren. De trekkrachten worden dan overgenomen door de aanwezige wapening.

De grenswaarde voor de optredende kracht, vlak voordat de trekzone gaat scheuren, noemen we het scheurmoment Mr (rupture). Op dat moment geldt dat de betonbuigtrekspanning gelijk is aan de rekenwaarde van de betontreksterkte.

Als de belasting iets toeneemt, zal de trekzone scheuren en worden de trekkrachten geconcentreerd in de aanwezige wapening. Indien voldoende wapening aanwezig is zal de scheurwijdte zodanig beperkt blijven dat de duurzaamheid van het beton is gewaarborgd.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018