SR

Sulphate Resistance, aanduiding van cement met hoge sulfaatbestandheid

Nadere omschrijving

SR is de afkorting van Sulphate Resistance. Deze afkorting wordt gebruikt in de cementbenaming.

In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met sulfaatbestand hoogovencement. Indien meer dan 65% hoogovenslak in het cement aanwezig is, is de SR-aanduiding van toepassing. Het toepassen van sulfaatbestand cement is een eenvoudige en effectieve manier om het risico van sulfaataantasting te beperken.

De aanduiding SR is vastgelegd in de cementnorm NEN-EN 197 'Cement Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitcriteria voor gewone cementsoorten' van 2011. In oudere versies van de norm, oudere bestekken en literatuur wordt nog de aanduiding HS (Hoog Sulfaatbestand) gebruikt.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018