Rijpheid

(Maturity)

Het product van verhardingstijd en betontemperatuur bij het verharden van beton

Rijpheidsmeting
Rijpheidsmeting

Nadere omschrijving

Bij de sterkteontwikkeling van beton spelen temperatuur en tijd een bepalende rol. Het product van verhardingstijd en temperatuur noemen we rijpheid. De rijpheid wordt gebruikt om de sterkteontwikkeling van jong beton in de constructie bij benadering vast te stellen.

De toename van de verhardingssnelheid van beton verloopt echter niet recht evenredig met de toename van de temperatuur: bij hogere temperaturen verhardt beton sneller. Bovendien reageert niet elke betonsamenstelling even sterk op verhoging/verlaging van de temperatuur, vooral door de verschillen in temperatuurgevoeligheid van de verschillende cementsoorten.

Dit probleem is ondervangen met de methode van de gewogen rijpheid.

 

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019