Relaxatie

(Relaxation)

Afname van de in beton of betonstaal voorkomende spanning bij gelijkblijvende vervorming

Kruip vs. relaxatie  (bron: http://commons.wikimedia.org)
Kruip vs. relaxatie (bron: http://commons.wikimedia.org)

Nadere omschrijving

Relaxatie (ook wel spanningsrelaxatie) is de afname van de spanning in beton of betonstaal die het gevolg is van een in de tijd voortdurende mechanische belasting.

Bij beton is relaxatie een belangrijk én gunstig mechanisme. In geval van opgelegde vervorming door bijvoorbeeld zettingsverschillen in de fundering, zullen de in de constructie optredende spanningen geleidelijk afnemen waardoor de scheurvorming wordt beperkt. Door relaxatie ontstaan geringere spanningen in beton dan die, waarop op grond van de E-modulus gerekend zou moeten worden.

Bij voorgespannen beton is relaxatie een bijzonder aandachtspunt. Na verloop van tijd kan de (voor)spanning in de strengen of kabels gedeeltelijk verloren gaan.

Voor de duidelijkheid:

  • relaxatie is een afname van de spanning bij gelijkblijvende vervorming.

  • kruip is een toenemende vervorming bij gelijkblijvende spanning.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 26 maa. 2020