Referentieperiode

(Reference period)

Het tijdsbestek waarin de bouwconstructie of een deel daarvan aan de gestelde eisen moet voldoen met een vastgestelde mate van betrouwbaarheid

Nadere omschrijving

De term 'referentieperiode' wordt gebruikt in onder meer de normen voor het ontwerpen van betonconstructies zoals NEN-EN 1992-1-1. Voor de meeste betonconstructies geldt een referentieperiode van vijftig jaar. Voor betonnen bruggen is de referentieperiode tachtig jaar. Strikt genomen is 'de referentieperiode' niet hetzelfde als 'de levensduur'.

De referentieperiode wordt in de normen gebruikt om de grootte van de in rekening te brengen piekbelastingen te bepalen, bijvoorbeeld de windbelasting. Er wordt niet expliciet gekeken naar de aantastingsmechanismen die de constructie bedreigen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 30 nov. 2018