REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registratie, Evaluation, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen)

Nadere omschrijving

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Deze verordening is in het leven geroepen om te waarborgen dat een bedrijf van de stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen met als doel het veilig gebruik van chemische stoffen te bevorderen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018