Projectspecificatie

(Project specification)

Beschrijving van een te maken werk, inclusief de materiaalkeuze, de opleveringsdatum en alle voorwaarden en voorschriften waaronder dit dient te gebeuren

Beschrijving van een te maken werk
Beschrijving van een te maken werk

Nadere omschrijving

In de projectspecificatie (bestek) zijn ook de eisen vastgelegd die aan beton worden gesteld. Vaak worden bestekssystematieken toegepast zoals STABU en RAW. De eisen kunnen per constructieonderdeel verschillen en dus wordt de specificatie van het beton per constructieonderdeel vastgelegd.

Eisen

In de projectspecificatie dienen ten minste de volgende eigenschappen voor beton te worden gespecificeerd:

 • de eis dat aan nen-en 206 en nen 8005 moet worden voldaan;

 • sterkteklasse;

 • de van toepassing zijnde milieuklasse(n);

 • klasse voor het chloridegehalte;

 • grootste korrelafmeting d;

 • in veel projectspecificaties is opgenomen dat een werk- en een stortplan moeten worden opgesteld. Hierin staat waar en hoe de aannemer beheersmaatregelen neemt ten aanzien van kwaliteit, uiterlijk en veiligheid.

Aanvullende eisen

Daarnaast kunnen aanvullende eisen worden opgenomen, zoals:

 • eisen aan het betonoppervlak;

 • speciale soorten of klassen cement (bijvoorbeeld vanwege de duurzaamheid of het beperken van de hydratatiewarmte);

 • eisen aan de maximaal toelaatbare temperatuurgradiënt tijdens de verharding;

 • speciale eisen aan de duurzaamheid, bijvoorbeeld bij bijzondere chemische aantasting of extreme belastingen;

 • eisen aan de waterindringing.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 16 nov. 2020