Passivering

(Passivation)

In een sterk alkalisch milieu ontstaat op het wapeningsstaal een dunne oxidehuid waardoor geen verdere corrosie mogelijk is: het staal wordt zogezegd passief

Nadere omschrijving

De bescherming van het wapeningsstaal in beton is gebaseerd op de alkaliteit van het poriënwater. Is de pH hoog genoeg (pH ? 12 à 13), dan vormt zich een dunne oxidehuid (Fe2O3  en Fe3O4) op het staaloppervlak. Deze zogenoemde passiveringslaag remt het in oplossing gaan van de ijzerionen zo sterk, dat het corrosieproces tot stilstand komt.

Deze passivering van het staal kan op twee manieren verloren gaan:

  • verlaging van de pH-waarde als gevolg van carbonatatie ;

  • overschrijding van het chloridegehalte waarbij corrosie kan optreden.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 30 nov. 2018