Oerhout

(Wood (part of lightweight organic contaminators) with density 1000-2000 kg/m)

Gedeeltelijk versteend hout, doorgaans met volumieke massa hoger dan 1000 kg/ m³

Nadere omschrijving

In toeslagmateriaal voor beton komt soms zogenoemd oerhout voor. Onder oerhout verstaan we gedeeltelijk versteend hout, dat weliswaar veel zachter is dan grind, maar toch zodanig sterk dat de korrels intact blijven gedurende de winning en het transport van grind. Oerhout heeft een volumieke massa massa die ligt tussen die van water en grind waardoor het bij het spoelen lastig te verwijderen is. Alleen door intensief spoelen in aangepaste zogenoemde onthoutingsinstallaties is het mogelijk de verontreiniging voor het grootste deel te verwijderen.

Door oerhout of houtdeeltjes verontreinigd grind kan uiterst hinderlijke schade aan betonoppervlakken ontstaan. Vooral bij vloeren komt het relatief lichte oerhout tijdens het storten en verdichten eenvoudig aan het oppervlak te liggen waardoor plaatselijk zachte plekken en putjes in de vloer kunnen ontstaan.

Ook kunnen door vochtopname van deeltjes vlak onder het betonoppervlak bij vorst pop-outs ontstaan.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018