Notified Body

Een door de overheid aangewezen instelling voor de keuring van producten in het kader van de verplichtingen voor CE-markering.

CE-markering
CE-markering

Nadere omschrijving

Een Aangewezen (Keurings)Instantie (AKI) of Notified Body (NB, NoBo) is een door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat van producten moet testen of zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijnen voldoen.

Pas als een product aan de  Europese richtlijnen voldoet, mag het in de EU op de markt worden gebracht. Een fabrikant of importeur dient daarom aan te kunnen tonen en te verklaren dat zijn product hieraan voldoet en moet dat visueel kenbaar maken door het aanbrengen van de ce-markering op het product. Dit wordt zelfdeclaratie of fabrikantenverklaring genoemd.

Of daarbij een notified body moet worden ingeschakeld is afhankelijk van de klasse waarin een product valt volgens het AVCP-systeem. Zie aldaar.

Enkele aangemelde instanties in Nederland zijn:

  • KEMA (EMC)
  • Kiwa NV (gastoestellen, Radio, EMC, Low Voltage Directive, drukapparatuur)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO - brandbestrijdingsapparatuur)
  • SGS-Intron
  • Efectis (Brandwerendheid en materiaalgedrag)
Geplaatst op ma. 11 mei. 2020Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020