Normzeven

(Test sieves (according to ISO 565))

Serie zeven met gestandaardiseerde openingen

Normzeven
Normzeven

Nadere omschrijving

De zeefanalyse van toeslagmaterialen voor beton wordt uitgevoerd met zeven die zijn genormaliseerd volgens ISO 565. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de zogenaamde basisset.

Om een beter inzicht te krijgen in de korrelgrootteverdeling tussen deze zeven wordt soms gebruik gemaakt van zogenaamde tussenzeven: 22,4 mm - 11,2 mm - 5,6 mm. Deze zeven vormen set 1.

Bij lichte toeslagmaterialen kan zonodig van tussenzeven basisset + set 2 gebruik worden gemaakt.

Een combinatie van zeven van set 1 en set 2 is volgens NEN-EN 12620 niet toegelaten.

Zeefmaten ter bepaling van de korrelgrootteverdeling

Basisset [mm]

Basisset + set 1 [mm]

Basisset + set 2 [mm]

1

1

1

2

2

2

4

4

4

-

5,6 (5)

-

-

-

6,3 (6)

8

8

8

-

-

10

-

11,2 (11)

-

-

-

12,5 (12)

-

-

14

16

16

16

-

-

20

-

22,4 (22)

-

31,5 (32)

31,5 (32)

31,5 (32)

-

-

40

-

45

-

63

63

63

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

  • NEN 5905, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620

  • NEN 2560, Controlezeven, draadzeven, plaatzeven en ge√ɬęlektroformeerde zeven met ronde en vierkante gaten

  • NEN-EN 933-1, Toeslagmaterialen voor beton. Zeefanalyse

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018