Normsterkte

((Standard) compressive strength of cement)

Op gestandaardiseerde wijze gemeten druksterkte van een cement

Nadere omschrijving

De ontwikkeling van de druksterkte van cement wordt op gestandaardiseerde wijze bepaald. Met genormaliseerde grondstoffen (zand met bepaalde, voorgeschreven korrelopbouw) wordt mortelspecie gemaakt waarmee rechthoekige balkjes (160 x 40 x 40 mm) worden gemaakt. De zand/cementverhouding van de mortelspecie bedraagt 3/1 (m/m). De water-cementfactor is 0,5.

De proefstukken verharden bij 20 °C en hoge relatieve vochtigheid en worden na 2, 7 en 28 dagen beproefd op buigtreksterkte en druksterkte. Op basis van de gemeten druksterkte na 2, 7 en 28 dagen wordt de normsterkte van het cement bepaald.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 197, Cement

  • NEN-EN 14216, Cement - Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 30 nov. 2018