Normaalkracht

(normal force)

De loodrechte component van een reactiekracht die op een voorwerp werkt.

Het rustgewicht van een object is mg. De normaalkracht die door het object bij een hellend vlak ontwikkeld wordt, is aangegeven met N. (bron: Wikimedia, Mets501)
Het rustgewicht van een object is mg. De normaalkracht die door het object bij een hellend vlak ontwikkeld wordt, is aangegeven met N. (bron: Wikimedia, Mets501)

Nadere omschrijving

Op constructies (gebouwen, bruggen) werken verschillende soorten belastingen. Samen worden deze de uitwendige belastingen genoemd. Hierdoor worden in de draagconstructie van bouwwerken inwendige krachten opgewekt, zoals druk- en trekkrachten.

Gezamenlijk worden deze aangeduid als Normaalkrachten.

Bijvoorbeeld bij een belasting op een vlakke ondergrond zijn de normaalkracht en de reactiekracht gelijk. De normaalkracht of reactiekracht is gelijk aan de zwaartekracht, tegengesteld aan elkaar. Daarom heffen ze elkaar op en verandert het voorwerp niet van snelheid. Een normaalkracht op een voorwerp roept een mechanische spanning in dat voorwerp op.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • Kracht + Vorm, prof.J.Oosterhoff, Bouwen met Staal (€)

Geplaatst op vrij. 20 sept. 2019Laatst aangepast op vrij. 20 sept. 2019