Nabehandeling

(Curing)

Direct na het storten of ontkisten te verrichten handelingen om te voorkomen dat verhardende betonspecie en vervolgens het jonge beton voortijdig uitdrogen

Nabehandelen van beton
Nabehandelen van beton

Nadere omschrijving

Nadat betonspecie is verwerkt (gestort, verdicht en afgewerkt), volgt de laatste bewerking: het nabehandelen. Het belangrijkste doel daarvan is te voorkomen dat de verhardende betonspecie en vervolgens het jonge beton voortijdig uitdrogen. Door vochtverlies in de oppervlaktelaag zou namelijk de chemische reactie tussen cement en water voortijdig stoppen. Dit veroorzaakt poreuze en stuivende betonoppervlakken die minder sterk en minder duurzaam zijn.

Een correcte, dus voldoende lang volgehouden nabehandeling van betonoppervlakken is absoluut noodzakelijk om de gewenste duurzaamheid te bereiken!

Een adequate nabehandeling is het afdekken van het oppervlak met een folie of een natte jute deken. Verder is het mogelijk een curing compound op te spuiten of water op het oppervlak te vernevelen. Soms is het langer laten staan van de bekisting de eenvoudigste en beste nabehandeling van wanden enz.

In de betonvoorschriften zijn richtwaarden opgenomen voor de periode van nabehandelen. De nabehandelingsduur is gekoppeld aan de snelheid waarmee het beton zijn sterkte ontwikkelt.

Met uitzondering van de milieuklassen XO en X1 moet beton worden nabehandeld tot de betonsterkte in het betonoppervlak ten minste 50% van de voorgeschreven sterkteklasse bedraagt.

Bij een langzamere verharding, bijvoorbeeld in de winterperiode, moet langer worden nabehandeld dan bij hogere temperaturen en de daarbij horende snellere sterkteopbouw.

Tabel: Aanbevolen nabehandelingsperioden op basis van buitentemperaturen en sterkteontwikkeling

Temperatuur van het betonoppervlak (in °C)

Periode van nabehandelen in dagen

     
 

sterkteontwikkeling beton - Verhouding gemiddelde kubussterkte na 2 en 28 dagen: f cm² / f cm28 = r

     
 

Snel:

r = 0,50

Normaal:

r = 0,30

Langzaam:

r = 0,15

Zeer langzaam:

r = 0,15

5 ≤ t < 10*

3,0

6,0

10

15

10 ≤ t < 15

2,0

4,0

7

10

15 ≤ t < 25

1,0

2,0

3,5

5

t ≥ 25

1,0

1,5

2,0

3,5

Bij temperaturen lager dan 5 °C moet de duur van nabehandeling worden verlengd met een periode gelijk aan die waarin de temperatuur lager dan 5 °C was.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 27 jun. 2022