Na2O-equivalent

(Na2O equivalent)

Maat voor het alkaligehalte, uitgedrukt als het gehalte aan natriumoxide (Na2O) + 0,658 maal het gehalte aan kaliumoxide (K2O) in % (m/m) of in kg/m3 beton

Nadere omschrijving

Alkaliën spelen in beton een rol in relatie tot de alkali-silicareactie. Alkaliën zijn aanwezig in cement, in toeslagmaterialen en in sommige hulpstoffen.

Om het risico van de alkali-silicareactie te voorkomen kan het nodig zijn dat het gehalte aan alkaliën in beton wordt beperkt. De keuze van de toe te passen cementsoort speelt hierbij een belangrijke rol. Zie hiervoor CUR-Aanbeveling 89.

Voorbeeld van een berekening van het alkaligehalte per m³:

320 kg

portlandcement met

0,7% (m/m) Na2O-eq.

→ 2,240 kg

1100 kg

grind met

0,010% (m/m) Na2O-eq.

→ 0,110 kg

800 kg

zand met

0,012% (m/m) Na2O-eq.

→ 0,096 kg

120 kg

aanmaakwater met

0,001% (m/m) Na2O-eq.

→ 0,001 kg

3,0 kg

hulpstof met

2,0% (m/m) Na2O-eq

→ 0,060 kg

het totale alkaligehalte van het beton (als Na2O-eq.) per m³ is

2,507 kg

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018