Mortelspecie

Nog plastisch mengsel van cement, fijn toeslagmateriaal en water

Mortelspecie wordt vooral gebruikt voor fijne mengsels van cement, toeslagmateriaal en water (foto: NeMO)
Mortelspecie wordt vooral gebruikt voor fijne mengsels van cement, toeslagmateriaal en water (foto: NeMO)

Nadere omschrijving

De term mortelspecie worden vooral gebruikt voor fijne mengsels van cement, toeslagmateriaal en water. Natuurlijk kunnen aan dit mengsel ook vulstoffen en/of hulpstoffen zijn toegevoegd.

Na verharden van dit mengsel spreekt men van 'mortel'.

Op een vergelijkbare manier worden in de betonbouw de termen betonspecie en beton gebruikt voor respectievelijk het nog plastische en het verharde mengsel.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • Website Nederlandse Mortel Organisatie NEMO

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 20 apr. 2021