Momentenlijn

(Moment diagram)

diagram met de berekende of gemeten momenten in één dimensie

Op buiging belaste balk a) belastingsschema b) dwarskrachtenlijn c) momentenlijn
Op buiging belaste balk a) belastingsschema b) dwarskrachtenlijn c) momentenlijn

Nadere omschrijving

Op elke doorsnede van een constructieonderdeel werkt normaal een ander moment. Afhankelijk van de belasting kunnen verschillende momentenlijnen worden getekend. Die lijn zal anders zijn bij een puntlast dan bij een gelijkmatige belasting over een gehele ligger.

Veel voorkomende vormen zijn:

 • rechthoekig: bij momenten aan het begin/einde van de ligger, geen verdere belastingen;
 • driehoekig: bij een puntlast;
 • parabolisch: bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

 • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

 • NEN 6722 Uitvoering van betonconstructies (door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN 13670 is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet definitief is

 • Kracht + Vorm, prof.J.Oosterhoff, Bouwen met Staal (€)

Geplaatst op di. 9 apr. 2019Laatst aangepast op di. 3 sept. 2019