Moment

Moment

Het product van een kracht (ten opzichte van een punt) en de afstand tot dit punt.

Buigend moment (l), wringend moment (r)
Buigend moment (l), wringend moment (r)

Nadere omschrijving

Krachten kunnen ook op een andere wijze dan in horizontale en verticale zin op een lichaam werken. Dit leidt tot het begrip moment.

De grootte van een moment is bepaald als het product van kracht en krachtarm; daarbij is de krachtarm de loodrechte afstand van de werklijn van de kracht naar de as of het punt waaromheen het voorwerp kan draaien.

Zo is het moment van een kracht F ten opzichte van een punt A het product van de kracht en de afstand z van dit punt tot de werklijn van de kracht (de lengte van de loodlijn van het punt op de werklijn): M = F.z.

Een moment wordt uitgedrukt in newtonmeter (Nm).

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 6722, Uitvoering van betonconstructies (door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN 13670 is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet definitief is)

  • Kracht + Vorm, prof.J.Oosterhoff, Bouwen met Staal (€)

Geplaatst op di. 3 sept. 2019Laatst aangepast op di. 3 sept. 2019