Metallisch aluminium

(metallic aluminium)

Niet-geoxideerd aluminium

Proefopstelling voor de bepaling van metallisch aluminium (bron: CUR-Aanbeveling 116)
Proefopstelling voor de bepaling van metallisch aluminium (bron: CUR-Aanbeveling 116)

Nadere omschrijving

Metallisch aluminium en zink kunnen voorkomen in bepaalde secundaire grondstoffen zoals aec-granulaat. Ze kunnen in verse betonspecie (alkalisch milieu) reageren, waarbij waterstof vrijkomt. Dit heeft een negatieve invloed op dichtheid en sterkte en kan in extreme gevallen zelfs ‘blazen’ in het betonoppervlak veroorzaken.

In de regelgeving voor deze grondstoffen zijn daarom grenswaarden opgenomen voor het maximaal toegestane gehalte. De methode voor de bepaling van het gehalte metallisch aluminium en zink is beschreven in cur-aanbeveling 116.

De basis voor deze proef is een behandeling van het monster met natronloog. Daarbij ontwikkelt zich uit metallisch aluminium en zink waterstofgas, dat een maat is voor de hoeveelheid van het in het monster aanwezige metaal. De reactie met aluminium is als volgt:

2Al + 2H2O + 2OH- → 2AlO2- + 3H2

Hoewel bij deze proef ook de ontwikkeling van waterstofgas uit zink wordt bepaald, is de bijdrage van zink in de waterstofgasproductie en daarmee aan de bepaling van het aluminiumgehalte in het monster in de praktijk gering.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op di. 5 jul. 2022Laatst aangepast op di. 5 jul. 2022