Luchtgehalte

(Air content)

De hoeveelheid lucht in betonspecie of in verhard beton, uitgedrukt in % (V/V)

Luchtmeter voor beton
Luchtmeter voor beton

Nadere omschrijving

Met 'lucht in beton' kan zowel 'ingebrachte lucht' als 'ingesloten lucht' worden bedoeld.

Ingebrachte lucht bestaat uit microscopisch kleine luchtbellen, gewoonlijk tussen 10 µm en 300 µm in diameter en rond of vrijwel rond van vorm, die gedurende het mengproces worden ingebracht, gewoonlijk door toevoeging van een oppervlakte-actieve stof. Zie ook onder luchtbelvormer.

Met ingesloten lucht worden luchtinsluitingen bedoeld die niet bewust zijn ingebracht. Veelal ontstaan deze door onvolledig verdichten van beton of door ontmenging.

Het luchtgehalte in betonspecie kan worden bepaald met de zogenoemde drukmethode. Zie ook NEN-EN 12350-7 Beproeving van betonspecie, deel 7: Luchtgehalte-drukmethoden.

De betonspecie wordt hierbij in een vat gebracht en verdicht. Daarna wordt een opzetstuk op het vat gezet, en lucht en waterdicht hiermee verbonden. De ruimte die daarbij tussen opzetstuk en de betonspecie overblijft wordt afgevuld met water. Met een pompje wordt lucht in een compartiment in het opzetstuk op een vooraf bepaalde druk gebracht. Daarna wordt de verbinding tussen dit compartiment en de betonspecie in het vat geopend. Omdat alleen de lucht in de betonspecie samendrukbaar is, is deze hoeveelheid bepalend voor de mate waarin de luchtdruk in het compartiment afneemt. Het luchtgehalte in de betonspecie is vervolgens op een gecalibreerde (mano-)meter af te lezen.

Zie ook: Verdringingsmethode

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020