Latent-hydraulisch

(Latent hydraulic)

Een latent-hydraulische reactie is een reactie die zeer langzaam op gang komt en daardoor bijna 'verborgen' lijkt te verlopen. Latent betekent: verborgen

Nadere omschrijving

Een hydraulische stof (bindmiddel) reageert met water en verhardt en lost na verharding niet meer op in water. Ook latent-hydraulische stoffen hebben geen andere stoffen nodig om met water te reageren. De reactie komt wel langzaam op gang. De hydratatie wordt versneld in een omgeving met een hoge pH of een omgeving met een hoge concentratie aan sulfaationen.

Bij hoogovencement wordt dit effect bereikt door de hoogovenslak samen met portlandcementklinker te malen. We spreken van hoogovencement indien het cement ten minste 35% hoogovenslak bevat.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 197, Cement

  • NEN-EN 14216, Cement - Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

  • Cementsteen, Basis voor beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019