Kwaliteitsverklaring

(quality declaration )

Schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties

Voorbeeld van een KOMO-productcertificaat
Voorbeeld van een KOMO-productcertificaat

Nadere omschrijving

Een KOMO-kwaliteitsverklaring is hetzelfde als een KOMO-certificaat. Er zijn verschillende soorten KOMO-certificaten, bijvoorbeeld KOMO-productcertificaten, KOMO-attesten, KOMO-attesten-met-productcertificaat en KOMO-procescertificaten.

Zie verder onder Certificaat.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • Komo-website

Geplaatst op ma. 11 mei. 2020Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020