Kwaliteit

(Quality)

Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften (volgens ISO 8402)

Nadere omschrijving

Kwaliteit betreft alle eigenschappen van een product, persoon of dienst. Bij beton hebben we het over een breed scala aan eigenschappen: van verwerkbaarheid van de betonspecie via sterkte- en warmteontwikkeling tot en met kleur, afmetingen en duurzaamheid van een constructie.

Om kwaliteit te kunnen beoordelen moeten de gewenste eigenschappen duidelijk gespecificeerd en meetbaar zijn. Dan pas kan worden geleverd wat wordt gevraagd.

De gemeten eigenschappen dienen de gevraagde prestaties zo goed mogelijk te benaderen. In de betonwereld wordt bijvoorbeeld vaak een (veel) te hoge sterkte geleverd. Dan wordt feitelijk niet goed voldaan aan de gevraagde kwaliteit.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementssystemen

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018