Kruip

(Creep)

Blijvende vormverandering van onder invloed van krachten beton

Nadere omschrijving

Beton vervormt als er een kracht op uitgeoefend wordt. Naarmate de kracht groter wordt, neemt de vervorming toe. Deze vervorming is voor een groot deel elastisch. Dit wil zeggen dat als de kracht wordt weggenomen, het materiaal weer terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm/afmeting. De verhouding tussen de spanning, veroorzaakt door de kracht, en de elastische vervorming wordt uitgedrukt in de elasticiteitsmodulus.

Echter, onder belasting treedt ook een blijvende vervorming op. Deze vervorming noemen we kruip.

De grootte van de kruip wordt vooral bepaald door de verhouding tussen de sterkte van het beton en de grootte van de belasting op het moment van belasten. Zo zal jong beton, dat nog niet veel sterkte ontwikkeld heeft, merkbaar kruipen als het belast wordt.

Door kruip zal de doorbuiging van constructies toenemen. In een voorgespannen constructie vermindert de voorspanning als het beton door kruip verkort.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019