Krimparme mortel

(low shrinkage mortar)

Mortel met minder dan gebruikelijke krimp

Krimparme cementgebonden mortels (bron: CROW-CUR  Aanbeveling 24)
Krimparme cementgebonden mortels (bron: CROW-CUR Aanbeveling 24)

Nadere omschrijving

Er zijn veel mogelijkheden om de krimp van mortels te verminderen. Hoe effectief deze maatregelen ook kunnen zijn, er blijft altijd sprake van krimp. Voor sommige toepassingen, zoals het ondersabelen, injecteren van voorspankanalen en een speciale voeg- of stelmortel is ook de dan nog resterende krimp ongewenst.  

Voor die toepassingen worden in de praktijk vaak fabrieksmatig vervaardigde krimparme mortels gebruikt. Aan deze mortels is, naast andere hulpstoffen, een expansiebevorderende hulpstof toegevoegd waardoor de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd.

Op deze mortels is CROW-CUR-Aanbeveling 24 (Krimparme cementgebonden mortels) van toepassing. Hierin zijn specifieke eisen opgenomen voor de verwerkingstijd, ook in relatie tot het verloop van de zwelling in de tijd en de maximale krimp na zeven dagen verharden.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op vrij. 5 aug. 2022Laatst aangepast op di. 8 nov. 2022