Krimp

(Shrinkage of concrete)

Vormverandering (verkorting) van beton ten gevolge van uitdroging, cementhydratatie en/of afkoeling

Nadere omschrijving

Krimp door vochtverlies is één van de belangrijkste oorzaken van scheurvorming en dus schade aan betonconstructies. In de betontechnologie onderscheiden we verschillende mechanismen voor krimp:

  • plastische krimp door verdamping van aanmaakwater in de plastische fase;

  • uitdrogingskrimp door verdampen van niet-gebonden water uit het beton . Door dit waterverlies trekken de poriën samen en krimpt het beton;

  • verhardingskrimp of chemische krimp doordat het volume van de gevormde hydratatieproducten kleiner is dan de som van het volume van water en cement ;

  • autogene krimp is een bijzondere vorm van verhardingskrimp. Bij beton met een zeer lage water-cementfacor wordt door de toenemende hydratatie al het aanvankelijk beschikbare water langzaam opgebruikt. Dit inwendige 'uitdrogingsproces' kan leiden tot een volumevermindering van de cementsteen en een meetbare krimp van het beton.

  • Thermische krimp

Naast krimp door bovengenoemde mechanismen kan beton ook verkorten door temperatuurverlaging. Temperatuurspanningen ten gevolge van temperatuurgradiënten in afkoelend beton kunnen de oorzaak van scheurvorming zijn.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019