Kalksteen

(Limestone)

Natuurlijk afzettingsgesteente waarvan de dichte en harde varianten geschikt zijn als toeslagmateriaal in beton

kalksteen skelet
kalksteen skelet

Nadere omschrijving

Kalksteen is een zeer veel voorkomend afzettingsgesteente. Het kan op twee manieren ontstaan:

  • door verdamping van kalkhoudend water, bijvoorbeeld het water van meren waarbij het in het water opgeloste kalk neerslaat op de bodem;

  • uit afzettingen van resten van (zee)organismen - de skeletjes van deze organismen (dierlijk of plantaardig) zijn kalkhoudend.

Lang na de afzetting van deze losse componenten gaat de afzetting over in een hard gesteente. Als gevolg van druk en/of temperatuur worden de korrels aan elkaar gekit. De kleur van kalksteen wordt hoofdzakelijk bepaald door in het gesteente aanwezige mineralen. De dichtheid en sterkte van kalksteen variëren sterk per winplaats. In het algemeen heeft de harde kalksteen, die als toeslagmateriaal voor beton wordt gebruikt, een lagere elasticiteitsmodulus en een lagere thermische uitzettingscoëfficiënt dan andere harde dichte toeslagmaterialen zoals graniet of grind.

Deze eigenschappen van harde kalksteen kunnen het gedrag van een betonconstructie bij belasting door brand positief beïnvloeden.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton.

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton.

  • Brochure Brandveiligheid natuurlijk met beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 30 nov. 2018