J-ring-test

(J-ring test)

Beoordeling van het vermogen van zelfverdichtend beton om de wapening te passeren ('passing ability')

De J-ring test
De J-ring test

Nadere omschrijving

Met de J-ring test wordt het vermogen van zelfverdichtende betonspecie om wapening te passeren zonder te blokkeren beoordeeld. De test wordt uitgevoerd op dezelfde wijze als de uitvloeimaat (slump flow). Echter, nu is een stalen ring met pennen (de 'J-ring') om de kegel geplaatst waar de specie tussendoor moet vloeien.

De J-ring bestaat uit een stalen ring met een diameter van 30 mm waarin stalen pennen (diameter 18 mm) kunnen worden aangebracht. Het aantal pennen en daarmee de afstand tussen de pennen kan worden afgestemd op de grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal.

Na het uitvloeien van de specie wordt het verschil in hoogte tussen de speciekoek aan de binnenzijde én de buitenzijde van de ring omgerekend tot de zogenoemde J-ring blokkeringsmaat.

De beproevingsmethode is beschreven in NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie, deel 12: J-Ring-test.

Klassen voor het vermogen om wapening te passeren ('passing ability'): J-ring volgens NEN-EN 206:

Klasse

J-ring stap in mm

(grenswaarden voor individuele charges)

PJ1

≤ 10 met 12 staven

PJ2

≤ 10 met 16 staven

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 4 jan. 2021