Industriewater

(Industrial water)

Water bestemd voor een industrieel proces

Nadere omschrijving

De meeste waterleidingbedrijven leveren naast drinkwater ook industriewater. Daar waar de kwaliteit van drinkwater minimaal moet voldoen aan de eisen gesteld in het waterleidingbesluit, kan bij industriewater de kwaliteit meer afgestemd worden op de eisen van de industrie. Voor de productie van industriewater is een minder complexe behandeling nodig dan bij de productie van drinkwater waardoor industriewater een lagere kostprijs heeft.

Voor de toepassing als aanmaakwater voor beton voldoet dit water ruimschoots aan alle eisen. Voor de klant betekent dit een verlaging van de waterkosten zonder in te moeten leveren op de betrouwbaarheid en leveringszekerheid.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1008, Aanmaakwater voor beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018