IJkgrafiek

(Graphic relation between compressive strengt and maturity)

Grafische presentatie waarin de relatie tussen de ontwikkeling van de rijpheid en de druksterkte voor een bepaalde betonsamenstelling is vastgelegd.

IJkgrafiek
IJkgrafiek

Nadere omschrijving

De sterkteontwikkeling van beton is sterk afhankelijk van de verhardingstemperatuur. Ook de temperatuurgevoeligheid van het cement speelt hierin een rol. Deze invloedfactoren zijn gebundeld in de methode van de gewogen rijpheid (Rg). Om met deze methode de betonsterkte te kunnen bepalen, moet de relatie tussen gewogen rijpheid en sterkte bekend zijn. Deze relatie is voor elke betonsamenstelling verschillend. De relatie kan worden bepaald door de sterkteontwikkeling van een bepaalde betonsamenstelling in de tijd te volgen bij een bekend verloop van de verhardingstemperatuur.

De relatie gewogen rijpheid-sterkte wordt in de ijkgrafiek vastgelegd. In de ijkgrafiek worden twee lijnen getekend:

  • de 'regressielijn' (in bijgaande figuur de rode lijn): dit is de grafische voorstelling van een door lineaire regressie, uit spreidende punten, afgeleide functie;

  • de 'ijklijn' (in bijgaande figuur de blauwe lijn): dit is de lijn in de ijkgrafiek, evenwijdig aan de regressielijn, die naar lagere druksterkten in verticale richting over een van tevoren overeengekomen afstand is verschoven. Hierbij speelt zowel de spreiding in de meetwaarden als de gekozen veiligheid een rol.

In de praktijk wordt de ijkgrafiek vaak opgesteld door de betonproducent.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018