Humus

(humus (part of organic matter))

Stof van organische oorsprong

Humus kan de binding en verharding van cement nadelig beïnvloeden
Humus kan de binding en verharding van cement nadelig beïnvloeden

Nadere omschrijving

In toeslagmaterialen kunnen stoffen van organische oorsprong (humus) voorkomen. Humus wordt gevormd door de ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal. Humus kan de binding en verharding van cement nadelig beïnvloeden. Humuszuren kunnen globaal worden onderscheiden in huminezuren (vrijwel onschadelijk) en de wel schadelijke fulvozuren.

Met een eenvoudig uit te voeren natronloogproef kan toeslagmateriaal op de aanwezigheid van humus worden onderzocht. Voldoet het resultaat dan is geen aanvullende bepaling nodig. Voldoet de proef niet, dan dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van fulvozuren.

De gedachte hierachter is dat als het humusgehalte laag is ook het gehalte aan schadelijke fulvozuren zodanig laag zal zijn dat geen verstoring van de hydratatie van cement te verwachten is.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018