Humm-sonde

(humm-sonde)

Staaf met ringvormig valgewicht, bestemd voor het meten van het opstijfgedrag van een betonoppervlak

Humm-sonde
Humm-sonde

Nadere omschrijving

Voor het mechanisch spanen (andere termen: monolieten en vlinderen) van het betonoppervlak is het bepalen van het moment waarop de vloer voldoende is opgesteven om deze bewerking te starten, van groot belang.

Het monoliet afwerken kan beginnen op het moment dat de betonspecie voldoende is opgesteven. De specie moet de afwerkmachine kunnen dragen én nog voldoende bewerkbaar zijn om het oppervlak te kunnen spanen.

Een betrouwbare manier op dit opstijfgedrag te bepalen, is de proef met de zogenoemde Humm-sonde. De methode is beschreven in nen 2743 'Oppervlak van monolitisch afgewerkte betonvloeren'.

Bij de Humm-sonde staat een metalen staaf met een ringvormig valgewicht op het specieoppervlak. Het valgewicht wordt steeds opgetild en daarna losgelaten. Bij een vooraf vastgelegd aantal keren vallen zal de staaf tot een bepaalde diepte in het specieoppervlak zakken. Dit levert een beoordelingsmaatstaf voor de opstijving van de betonspecie.

Afhankelijk van de gebruikte vlinderapparatuur is dat bij een indringdiepte tussen 25 en 35 mm. Omdat de proef ook geschikt is voor gebruik in het laboratorium, kan hiermee vooraf het opstijfgedrag van betonspecie worden gecontroleerd.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies¬†

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 2743, Oppervlak van monolitisch afgewerkte betonvloeren Uitvoering en kwaliteitsbeoordeling

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019