Hoogovenslak

(Blast-furnace slag)

(gemalen gegranuleerde) hoogovenslak is een bijproduct dat ontstaat bij de productie van ruwijzer in het hoogovenproces. Het bevat in hoofdzaak siliciumoxide, calciumoxide, magnesiumoxide en aluminiumoxide

Hoogovenslak gegranuleerd
Hoogovenslak gegranuleerd

Nadere omschrijving

Gegranuleerde hoogovenslak ontstaat door het heel snel afkoelen van de slak uit de hoogoven met een grote hoeveelheid water. Dit noemen we het granulatieproces. Bij het granulatieproces verandert de vloeibare slak in zogenoemd slakkenzand, een korrelig product met een korrelgrootte van 0 ? 2 mm. Door deze bewerking krijgt de slak ook een amorfe structuur.

De gegranuleerde slak wordt ten slotte vermalen tot een fijn poeder in een daarvoor geschikte installatie. Indien de slak op de juiste wijze wordt geactiveerd bezit ze hydraulische eigenschappen en vormt een zeer geschikte grondstof voor beton.

Gegranuleerde hoogovenslak is een grondstof voor de productie van hoogovencement (cem III). Gemalen gegranuleerde hoogovenslak kan in combinatie met portlandcement onder bepaalde voorwaarden ook direct in beton worden gebruikt. De mogelijkheden voor de toepassing van gemalen gegranuleerde hoogovenslak als bindmiddel zijn beschreven in cur-aanbeveling 48.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018