Grindnest

(Gravel pocket)

Een plaats in het beton(-oppervlak) die zodanige holtes vertoont dat de structuur van grove toeslagmaterialen zichtbaar is

Grindnest
Grindnest

Nadere omschrijving

Grindnesten in beton kunnen ontstaan door verschillende oorzaken.

  • Onvoldoende fijn materiaal in betonspecie. Zelfs bij een correcte en volledige verdichting zullen holtes overblijven.

  • Onvolledige verdichting. Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een wapening plaatselijk zeer dicht kan zijn, waardoor de betonspecie maar moeilijk op alle plaatsen komt. Soms zijn delen van een bekisting slecht bereikbaar met de trilnaald. Juist deze delen vragen veel aandacht bij het verdichten. Eventueel moet aangepaste verdichtingsapparatuur worden gebruikt.

  • Vervuiling of achtergebleven water in de bekisting. Simpel gezegd, waar al materiaal in de bekisting aanwezig is, kan geen betonspecie meer komen.

  • Lekkende bekisting of bekistingsnaden, waardoor cementpasta is weggelekt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op zo. 2 dec. 2018